Monday, November 16, 2009

Pertemuan Awal

Segalanya bermula pada 23 Julai 2009, apabila YBhg Dato' Dr. Hj Sohaimi Hj Mohd Salleh Ketua Pengarah Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) Jabatan Perdana Menteri telah mengajak saya berbincang di pejabat beliau berhubung isu baitulmal.
Pemergian saya ke pejabat beliau pada asalnya adalah bagi menyerahkan laporan kajian IRPA yang telah dilaksanakan oleh kumpulan penyelidik UiTM Johor. Sebenarnya saya agak terkilan kerana tidak dapat turut serta dalam Konvensyen Baitulmal Kebangsaan yang telah diadakan pada 24 - 25 Jun 2009. Lantas, saya telah menulis surat kepada YBhg Dato Ketua Pengarah bagi menyatakan hasrat untuk menyerahkan laporan kajian IRPA mengenai baitulmal. Kajian tersebut bertajuk "The Roles of Baitulmal in Malaysia Towards Implementing Business Fund Schemes". Kajian ini adalah dibawah geran daripada MOSTI dan diwakili oleh penyelidik yang terdiri daripada para pensyarah UiTM Johor Kampus Segamat. Mereka ialah Razali Daud (perakaunan), Roslim Mohamad (IT), Basaruddin Shah Basri (Kewangan), Bahrin (undang-undang) dan saya (pengajian Islam). Kecuali Razali dan Basaruddin, yang lain telah berpindah kampus. Dr. Bahrin sekarang Timbalan Dekan Fakulti Undang-undang di Shah Alam, Roslim sekarang di UiTM Kelantan dan saya di Johor Bahru.
Setelah berbincang dengan Dato' Ketua Pengarah, beliau bersetuju untuk menawarkan khidmat rundingan (consultancy) kepada saya bagi menjalankan kajian untuk mewujudkan entiti baitulmal peringkat kebangsaan.
Ia sebenarnya bukan kerja baharu untuk saya di JAWHAR. Malah, saya telah lama memberikan sumbang bakti kepada JAWHAR sejak awal penubuhannya pada 2004 lagi. Terdahulu saya telah dilantik sebagai salah seorang daripada ahli panel pakar bagi menyediakan manual agihan zakat. Kemudian, saya dilantik sebagai ahli panel pakar untuk menyediakan manual perakaunan wakaf. Alhamdulillah, kedua-dua manual tersebut telah siap dan dibukukan oleh JAWHAR. Saya juga pernah dijemput untuk membentangkan kertas kerja mengenai potensi pembangunan harta Mal (harta / sumber selain zakat) Majlis Agama Islam Negeri-negeri. Mungkin atas sebab tersebut, Dato Ketua Pengarah menaruh kepercayaan kepada saya untuk membuat satu lagi kajian iaitu Permodalan Baitulmal Kebangsaan.
Ia tugas berat. Namun, saya percaya ramai kalangan pensyarah UiTM Johor Bahru yang boleh membantu untuk menyempurnakan amanah ini. Lalu, saya memberikan kepercayaan kepada Ustaz Mohd Ali untuk membantu saya. Saya menyerahkan kuasa penuh kepada beliau (dan Tuan Syed Mazlan) untuk memberikan senarai nama mereka yang boleh turut sama dalam kajian tersebut. Hasilnya terbentuklah satu kumpulan penyelidik yang baru terdiri daripada Ustaz Mohd Ali (syariah), Tuan Syed Mazlan (pengurusan), Kamal (kewangan), Azizah (ekonomi), Normah (pendidikan), dan Khadijah (perakaunan). Kemudian Puan Noraini Ismail (undang-undang) pensyarah UiTM Kampus Segamat dimasukkan sebagai ahli kerana kami ketiadaan pensyarah undang-undang yang tetap.
Kumpulan kami juga dibantu oleh staf unit IT iaitu Puan Hazami, Cik Syarifah Nurul, Razif dan Suffian.

Friday, November 13, 2009

Mukaddimah

Kajian ini dilakukan oleh pensyarah Univesiti Teknologi MARA Johor, Kampus Bandaraya Johor Bahru dan Kampus Segamat. Ia diketuai oleh Prof Madya Dr. Hj. Ahmad Che Yaacob.
Tujuan kajian adalah seperti berikut:
a) Mengenalpasti isu dan keperluan penubuhan Permodalan Baitulmal Kebangsaan (PBK)
b) Mengenalpasti kekuatan, kelemahan serta potensi pembangunan PBK
c) Mengkaji model pembangunan PBK
d) Menyediakan laporan berupa pelan tindakan, asas penubuhan, struktur organisasi, modus operandi, dan produk PBK.
Kajian ini dibiayai oleh Kementerian Kewangan Malaysia dan dikawalselia serta dibantu oleh Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) Jabatan Perdana Menteri.
Kajian ini dibuat bagi memenuhi sebahagian daripada keperluan resolusi Konvensyen Baitulmal Kebangsaan 2009. Berikutan dari hasrat Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia yang telah menetapkan lima strategi utama bagi memartabatkan institusi baitulmal di Malaysia. Antaranya, dengan mewujudkan sebuah entiti baitulmal peringkat kebangsaan dan memperbadankan baitulmal.